AIWS : Lewis Carroll'un Kitabı Gerçeğe Dönüştü / AIWS : When Lewis Carroll's Book Becomes Reality

En son güncellendiği tarih: Mar 3


1955'te İngiliz psikiyatrist John Todd’a danışan bir hasta aynada kafasını normal boyutunun iki katı gördüğünden ve kafasını tüy kadar hafif hissettiğinden şikayet etti. Ayrıca aynı hasta zaman zaman bazı uzuvlarının eksik olduğunu hissettiğini de belirtti. Doktorun kliniğine gelen başka bir hasta da ellerinin bedeninden ayrılıp yok olacağını hissettiğini söyledi. Bir çocuk ise televizyon ekranını ters ve evinin pencerelerini yamuk gördüğünü söyledi. Bu Alice Harikalar Diyarında (AIWS) adlı bu sendromdan muzdarip hastalar nesnelerin gerçek boyutlarını algılamakta sorun çekerler. Hastalar bazen uzuvlarını hissedemediklerinden bedensel hareketlerinde sorunlar açığa çıkmaktadır. Görsel semptomların yanı sıra, açıklanamayan müzik ve sesleri duymak gibi işitsel semptomlar deneyimleyen hastalar da vardır. Bu sendrom hastaların günlük yaşantılarında ve sosyal ilişkilerinde negatif etkilere sebep olmaktadır.

Peki bu sendroma neden ünlü bir romanın adı verilmiştir? Lewis Carroll tarafından 19. yüzyılda yazılan günümüzde hemem hemen tüm çocukların okuduğu Alice Harikalar Diyarında romanında Alice, küçük bir delikten geçerek kendini çok farklı bir dünyanın içine düşmüş buluyor. Bu yepyeni dünyada Alice çevresindeki nesneleri ve kendisini olduğundan daha küçük algılamaya başlıyordu. Daha sonrasında Alice ise öyle bir boyuta ulaşıyordu ki etrafındaki her şeyden daha devasa oluyordu. John Todd, hastalarının tarif ettiği semptomlar ve romandaki Alice karakterinin yaşadığı değişimlerin benzerlik gösterdiğini fark etti. John Todd da bunun üzerine hastalarında gözlemlediği boyut, mesafe ve zaman algılarındaki değişiklikleri açıklamak için bu sendromu tanıttı. 1955'ten bu yana, yalnızca 169 Alice Harikalar Diyarında Sendromu vakası bildirilmiştir. Doktorlar, 169 vakanın buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğine inanıyorlar, çünkü hastalar genellikle bu semptomları çok sık olmamakla birlikte yalnızca bir dakikadan daha kısa bir süre yaşıyorlar bu nedenle de bir doktora bu durumu danışmayı tercih etmiyorlar. Öte yandan bu semptomlar bazı hastalar için yıllarca sürebiliyor.

Alice Harikalar Diyarında sendromuna sahip insanlar yaşadığı bu yanılsamaların gerçek olmadığını farkındadırlar. Neyin gerçek neyin olmadığı konusunda akılları karışmaz. Peki kişilerin bu tarz yanılsamalar yaşamalarının asıl sebebi nedir? Başlangıçta bu sendromun epilepsi ve migren ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat daha yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre doktorlar Alice Harikalar Diyarında sendromunun başka sebeplerinin de olduğu sonucuna vardılar. Bilim insanları Alice Harikalar Diyarında Sendromu’nun enfeksiyona yakalanmanın bir yan etkisi olabileceğini düşünüyordu. Alice Harikalar Diyarında Sendromu ile ilişkili olan virüsün Epstein-Barr virüsü olduğu düşünülüyordu. Yine de doktorlar, enfeksiyonların bu çarpıklıklara nasıl neden olabileceğinden tam olarak emin değillerdi, ancak bazı spekülasyonları vardı. Doktorlar enfeksiyonun, duyusal girdilerin işlenmesinde rol oynayan beynin belirli kısımlarına ulaşan kan miktarını değiştirebileceğini düşünüyorlardı. 1998'de yapılan bir çalışmada, doktorların bu teorisi dört çocuk üzerinde test edildi. Doktorlar, bu çocukların Alice Harikalar Diyarında Sendromu’nun sebebi olabilecek migrene veya epilepsiye sahip olmadıklarından emin olmak istediler. Dört çocuktan üçünde üst solunum yolu enfeksiyonu vardı ve ikisinde Epstein-Barr virüsü vardı. Dört çocukta da beynin duyusal verilerin alındığı ve duyusal girdilerin işlendiği merkezlerde anormal bir kan akışı gözlendi. Araştırmacılar, örneklemin yetersiz olmasından dolayı herhangi bir sonuca varmanın doğru olmadığını düşünüyordu, ancak sonuçlar enfeksiyonun kan akışını etkilediğini ve görsel işlemi etkilediği yöndeki teorilerine uyuyor gibi görünüyordu.

Ayrıca uzun süreli psikoaktif ilaç kullanan hastalarda bu sendrom, bir yan etki olarak ortaya çıkabiliyor. Beyin tümörü olan hastalarda da bu sendroma rastlanmıştır. Bu sendrom için şu anlık spesifik bir tedavi yoktur fakat semptomlar hafifletilebilir. Örneğin migren yüzünden bu sendromla yaşayan hastalar için özel diyet programı verilir. Bazı doktorlar tedavi için antikonvülzanlar, antidepresanlar öneriyor. Böylece migren hafifler aynı zamanda da sendromun etkileri azalır.

Romanın yazarı Lewis Carroll da bir migren hastasıydı. Yazarın bu tür semptomları yaşayıp yaşamadığından emin olamayız ancak yazdığı roman ile migrenli hastaların semptomları arasındaki benzerlik göz önüne alındığında bazı insanlar, yazarın belki de bu görsel yanılsamaları yaşadığını düşünerek onun kendi yaşadığı semptomlarından ilham alıp Alice Harikalar Diyarında adlı eseri yazdığını ileri sürmüştür.
ÇEVİRİ/TRANSLATION


In 1955, a British psychiatrist named John Todd had a patient who had complaints of feeling as if his head was twice its normal size however it felt as light as a feather. He also stated that sometimes he felt like some of his limbs were missing. Another patient of Dr. Todd’s mentioned that she felt as though her hands would fall off and gradually dissipate. In fact, one child even reported that he had the misconception that his TV screen was upside down, along with the impression that the windows of his house were crooked. Patients suffering from this syndrome, which is known as Alice in Wonderland Syndrome (AIWS), have trouble comprehending the actual size of objects. Additionally, in consequence of patients having trouble sensing their limbs, some problems may emerge with their physical movements. Aside from the visual symptoms, there are also auditory symptoms such as voices becoming distorted and hearing unexplained music or voices. Subsequently, this condition has detrimental effects on patients' daily lives along with their social relationships.

Well, for what rationale is this disorder named after a renowned novel? In the illustrious novel Alice in Wonderland written by Lewis Caroll, the main character Alice, finds herself in a completely peculiar world after passing through a small hole. In this world, Alice begins to perceive the objects around her, as well as herself, as much smaller than they actually are. Later, Alice grows to such a tremendous size that she is larger than anything and everything around her. John Todd noticed that the symptoms his patients described, and the changes experienced by the character Alice in the novel were somewhat similar. Todd introduced this idea to explain the changes in size, distance, and alterations in the sense of time with the syndrome. Since 1955, only 169 cases of AIWS have been reported. Doctors believe that the 169 cases may just be the tip of the iceberg because people afflicted by this condition generally experience these symptoms for short periods of time, and therefore don’t see the need to consult with a doctor. On the other hand, these symptoms may also persist for years.

People with Alice in Wonderland syndrome usually seem to be aware that they are having distortions. They don't get confused about what's real and what's not. So then, what is the main reason for these distortions? At first, this syndrome was thought to be associated with epilepsy and migraines. Whereas according to a more recent study, scientists came to the conclusion that there were some other underlying causes of Alice in Wonderland Syndrome. Scientists speculated that Alice in Wonderland Syndrome was a side effect of having an infection. The Epstein-Barr virus has been hypothesized to be related to AIWS. Yet doctors haven’t quite grasped how infections could cause these distortions, although they have some suspicions. One reasonable explanation is that an infection could change the amount of blood in the parts of the brain that are involved in processing sensory input. In 1998 a study regarding this idea was tested on four kids. Doctors undoubtedly wanted to ensure that these kids didn't have any other possible concealed explanations for this syndrome, such as migraines or epilepsy. Three out of the four children had an upper respiratory infection, and two had the Epstein-Barr virus. All four kids experienced decreased blood flow somewhere near the visual pathway of the brain. The researchers were reluctant to draw any conclusions because it was such a small sample group nevertheless, the results seemed to fit their initial theory in the way the infection affects blood flow and visual processing.

Alice in Wonderland Syndrome sometimes occurs as a side effect in long-term psychoactive drug users. This syndrome has also been encountered in patients with brain tumors. Currently, there is no effective treatment for this syndrome, but the symptoms can be alleviated. For patients suffering from this syndrome due to migraines, special diet programs are provided. Some doctors may also prescribe anticonvulsants and/or antidepressants for migraine treatment. Doctors aim to reduce the effects of the syndrome by easing migraines.

Lewis Carroll, the author of the novel, suffered from migraines. We can't be absolutely sure whether he had such symptoms or not. Nonetheless, given the similarity between the novel he wrote and the symptoms of the patients living with migraines, some people ventured that the author had these same visual distortions. Perhaps he was inspired by these symptoms and thus he wrote Alice in Wonderland.DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Defne Kargın


Çeviri/Translation:

Defne Kargın

DBUSS Yazı İşleri Birimi

Ebru Turan0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge