ALEKSI: Sözcük Körlügü

ALEKSİ (SÖZCÜK KÖRLÜĞÜ)


Önceden kazanılmış olan okuma beceresinin beyinde meydana gelen bir hasar sonucu kaybedilmesiyle ortaya çıkan klinik tablodur. Aleksi hastalığında hastalar harfleri tanımlarına rağmen kelimeleri anlamlandıramaz, okuyamazlar. Aleksi en sık serebrovasküler hastalığa bağlı gelişir. Daha nadir olarak multipl skleroz, travma, tümör, ensefalit, kavernom, arteriovenöz malformasyona bağlı gelişen olgular da bildirilmiştir.

Bu olgularda en sık rastlanan lezyon lokalizasyonu sağ oksipital lob ile sol parietal lob arasındaki bağlantıyı kesintiye uğratacak, sol oksipital lob veya korpus kallozum splenium bölgesidir.

Yaren Uysal

Bilimsel Araştırma Birimi Üyesi

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge