AYNA NÖRONLAR/MIRROR NEURONS


“Biri sizi izliyorsa siz esnediğinizde o da esneyecektir.” Bu cümleyi her birimiz duymuşuzdur, acıklı bir filmde başrolün ağladığını gördüğümüzde ise zaman zaman kendimizi tutamayıp ağladığımız dahi olmuştur. Bazen ise etrafımızdaki insanların mimiklerini ya da davranışlarını tekrar ettiğimizin farkına varmışızdır. Tüm bu durumların altında yatan aslında beynimizin bazı bölümlerinde bulunan ayna nöronlardır.


Ayna nöronlar, çevreden gelen uyarıları alıp onların fotokopisini saklayan hücrelerdir. Ayna nöron sistemini, klasik "taklit yoluyla gerçekleme" metoduyla karıştırmamak gerekir. Taklit yoluyla gerçekleme istemli bir şekilde vuku bulurken,bu nöronlar biz istesek de istemesek de karşımızdaki kişilerin davranışlarını kaydeder ve canlı gözlemci olduğu durumlarda, kendisi hareketi gerçekleştiriyormuş gibi çalışırlar.Bu yüzden mutlu insanların yanında mutlu hissederken üzgün ve ağlayan birini gördüğümüzde biz de hüzünlü bir ruh haline gireriz.


Ayna nöronlar 1900’lerde Giacoma Rizzolatti ve ekibi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda keşfedildi. Bu nörofizyologlar maymunların ventral premotor kortekslerine elektrotlar yerleştirdiler ve maymunların karşılarında iştahla muz yiyen birini gördüklerinde verdikleri tepkiyi izlediler. Maymunların beyinlerinde sanki kendileri muz yiyormuş gibi bir tepki oluştuğunu fark eden bilim adamları, özellikle F5 bölgesinde gördükleri bu taklit yeteneğine sahip nöronlara “ayna nöronlar” ismini verdiler.


Daha sonra “insanlarda da ayna nöron var mı?” sorusuna cevap aramaya başladılar. Maymunlardaki F5 bölgesine homolog olan Broca bölgesini incelediler ve bu bölgenin gözlem sırasında oldukça aktif olduğunu gördüler. Yapılan sonraki araştırmalarda ise daha önce ayna nöronlarla ilişkilendirilmemiş beynin birçok bölümlerin de ise ayna nöronların varlığını keşfettiler.

Ayna nöronların insanda gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalara göre bu nöron sistemi insan beyninde 12. aydan önce gelişimine başlar. Bu yüzden bebekler, daha belirgin ve tutarlı tepkileri genelde ancak 1 yaşından sonra verirler.


Tüm bu araştırmalar sonucu anlaşılmaktadır ki, ayna nöronların işlevi yalnızca karşımızdaki kişinin davranışlarını taklit etmekle kalmıyor. Yeni bilgiler öğrenme konusunda, insana özgü becerilerin gelişiminde, kişilik gelişiminde ve dilin öğrenilmesinden empati kurmaya kadar birçok olayın temelinde bu nöronlar yer alıyorlar.

Çeviri/Translation:


“If someone’s watching you and you yawn, they’ll yawn too.” We have all probably heard that sentence at one point or another, we might have even sobbed whilst attempting to contain ourselves alongside the lead in a movie. Or in other instances we might have noticed ourselves mimicking others. The underlying cause of these occurances lies in our brains and they’re called mirror neurons.


Mirror neurons are cells that take inputs from all around us and they store their copies. However, we shouldn’t mistake mirror neurons’ operating system for the classic “implementation by imitation” method. The implementation by imitation method happens deliberately whereas mirror neurons record the actions of those opposite to us whether we like it or not, and when mirror neurons observe an actual person in front of us, they act as if those actions are their own. This is why we feel happy when we’re with people who are happy and why we feel somber when we’re around people who are upset or crying.


Mirror neurons were discovered in the late 1900’s thanks to the studies done by Giacoma Rizzolatti and his team. These neurophysiologists placed electrodes in a monkey’s ventral premotor cortex and watched the monkey’s reactions to people eating a banana heartily in front of them. They realized that the monkeys reacted as if they were eating the bananas themselves. They noticed these imitating neurons were located mostly in the F5 region of the monkey’s brain. They later named them mirror neurons.


Afterward they started to search for the answer to whether humans have mirror neurons. They examined the Broca region of the brain which is homologous to the F5 region of a monkey’s brain and they saw that this region was profoundly active during observational circumstances. In later studies they discovered that areas of the brain that were initally thought to not be associated with mirror neurons had mirror neurons.


According to studies on mirror neurons’ development in humans, this neuron system starts to develop in the brain 12 months post birth, which is right around when babies usually start to give distinct and consistent reactions.


In conclusion to all of these studies we acknowledge that mirror neurons’ function isn’t only to imitate the actions of those opposite of us. Mirror neurons play a role in many instances from learning new information, to improving skills definitive to humans, to character development and language development, to learning how to empathize. Mirror neurons are more entwined with our lives than we fathom.


DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Asya Şevval Karakurt

Çeviri/Translation:

Ebru Turan0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge