Beynimizin %10’unu mu kullanıyoruz? / Do We Only Use 10% Of Our Brains?

İddia: İnsanlar beyinlerinin %3'ünü (%5'ini, 'unu, vs.) kullanıyormuş. Einstein bile %5'ini kullanıyormuş. Kimi insanlar ömürleri boyunca çalışıp %4'e ancak çıkarabiliyorlarmış. Demek ki %100'ünü kullansak kim bilir neler yapacağız!

Gerçek: Herhangi bir zihinsel rahatsızlığı olmayan bütün insanlar ve diğer tüm canlılar beyinlerinin %100'ünü kullanabilirler.

Öncelikle şunu açığa kavuşturmalıyız: Hiçbir hayvan serebral kapasitesinin %3-5'ini kullanmaz. Tüm türler, organlarının tamamını kullanacak biçimde evrimleşmişlerdir. Zaten organların "kapasiteleri", evrimsel süreçte değişen, seçilen, elenen unsurdur. Yani bir organın "mutlak maksimum kapasitesi" ile "o anda kullanılabilen miktarı" gibi iki ayrı niteliği yoktur. Bir organ varsa, sonuna kadar kullanılabilir.İddianın kökeni nedir?

1890-Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bilim insanlarının “rezerve enerji terorisi” ne dayanmaktadır. Bu teoriye göre insanların, günümüz beyin kapasitesi (kranyal hacim) sayesinde ulaşabilecekleri en yüksek IQ 250-300 arası olarak tahmin edilmektedir. Ancak insanların yaklaşık %3-10'lük dilimi 250 IQ’ya ve üstüne çıkabilmektedir. Bu araştırmanın yanlış yorumlanması, hızlıca bir felakete dönüşmüştür ve günümüzde insanların zekalarının %3-10 arasını kullandığı şeklinde değerlendirilmiştir.


Daha sonra 1998 yılında bu mit yeni bir araştırmayla yeniden çıkmıştır. Bilim insanları, beynin bazı bölgelerinin gün içerisinde pek az aktif olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca beyin içerisinde bulunan bazı gangliyonların (sinir düğümleri) yine gün içerisinde her zaman aktif olmadığını görmüşlerdir. Yayımlanan makalede “beynin sadece %10’u kullanılıyor” diye bir ibare asla bulunmamaktadır ancak insanların merakından dolayı bu mit yayılmaya devam etmiştir. İşte bu durum, bizim nasıl istediklerimizi duyup, gerçekleri reddettiğimizi göstermektedir.


2014 yılında ise Lucy isimli bir Hollywood yapımında bu safsata yeniden çıkmış ve kitlesel bir yanlış algıya doğru insanları sürüklemiştir.

Çeviri / Translation:


Do We Only Use 10% Of Our Brains?


Claim: People use 3% (5%, 9% etc.) of their brains. Even Einstein only used 5% of his brain. Some people can work all their lives yet still only reach 4% of their capacity. Who knows what we’ll accomplish if we could just access 100%!

Reality: Anyone without a mental impairment can use 100% of their brain, in fact this is applicable for all living things.

First of all, let us address this: No animal operates on 3-5% of their cerebral capacity. Every species evolved in such a way so that they would utilize the entirety of their organs, that includes all their components. Their so called “capacities” are already what survived the purge of evolution in the first place. Therefore, the divergence between an organs’ “maximum capacity” and “the amount that it is applied at that time” is nonexistent. If an organ’s present, it can be exploited to its full extent.So, then what was the origin of this claim?

This claim is based off of the “reserve energy theory” which was hypothesized in 1890 by psychologists of Harvard University. According to this theory the highest IQ people could possibly reach was 250-300 which was determined from our brain capacities (cranial volume). However, about 3-10% of people have IQ’s ranging higher than 250. In subsequence to this study being misinterpreted, a delusion arose, it was misconstrued that people could only utilize 3-10% of their intelligence.


Thereafter in 1998 this myth resurfaced with another study. Scientists identified that certain parts of the brain are rarely active during the day. Correspondingly, they observed that various ganglia (nerve bundles) in the brain weren’t always active during the day. In the study they published, there isn’t an articulation even close to resembling a statement that “we only use 10% of our brains” although this myth continued to spread thanks to peoples’ fascination. This occurrence is an exceptional example when it comes to how we sift through information nit picking exactly what we want to hear and dismiss the truth.

Moreover in 2014 with a movie called Lucy, this nonsense emerged once again driving masses towards a colossal misperception.DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Türkü Pırnar


Çeviri/Translation:

DBUSS Yazı İşleri

Ebru Turan0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge