Botoksun Şans Eseri Keşfi/The Accidental Discovery of Botox

Clostridium Botulinum ​bakterisinin ürettiği botulinum toksini, bilinen en öldürücü maddelerden biridir. Saflaştırılmış toksinin bir mikrogramından daha azı ortalama bir insanı ve 4 kilogramı dünyadaki tüm insanları öldürmek için yeterli olacaktır! Bu korkutucu gerçek göz önüne alındığında, ölümcül toksinin çok seyreltilmiş halinin kasıtlı olarak enjekte edilen en yaygın kozmetik prosedür olacağını asla tahmin edemeyebilirsiniz.

1920'lerde, California Üniversitesi'nde, toksin saf formda elde edilmiş ve bu formun motor sinirlerin akson terminallerinden asetilkolin salınımını engelleyip sinirlerin kaslarla iletişimini durdurduğu bulunmuştu. Saflaştırılmış bu form ilk başta maymunlar üzerinde denendi. Farklı dozlarda ve konsantrasyonlarda kullanılan toksin bazı maymunlarda sadece göz kapağı düşüklüğüne sebep olurken bazılarında ise felce sebep oldu. 1970’lerde ise şaşı maymunların rektus kaslarına seyreltilmiş toksin enjekte edildi ve bu yöntem başarıyla sonuçlandı. Bu başarının ardından bilim adamları kısa süre sonra insanda blepharospasm (göz kapağı kaslarında görülen spazm) ve strabismus (şaşılık) gibi durumlar için bir tedavi olarak çok seyreltik toksin konsantrasyonlarını kullanmaya başladılar.

Kanadalı bir göz doktoru Jean Carruthers, hastalarının göz hastalıklarını tedavi etmek için bu yöntemi kullanırken hastalarının kırışıklıklarının bir kısmının da geçtiğini fark etti. Dr. Carruthers bu gözlemini dermatolog olan kocasıyla paylaştı. Tedaviyi birkaç hasta ve kendileri üzerinde denedikten sonra Kanadalı doktorlar bulgularını bilimsel toplantılarda ve araştırma dergilerinde sunmak için birkaç yıl uğraştılar. Başlangıçta "deli" olarak görülmelerine rağmen Carruthersler en sonunda bilim dünyasını seyreltilmiş botulinum toksininin kırışıklıkların tedavisinde etkili olduğuna ikna edebildiler.


Çeviri/Translation:


A bacterium known as Clostridium Botulinum produces a toxin called botulinum and this toxin is one of the most lethal substances ever known. Less than one microgram of purified botulinum toxin would be enough to kill an average human and 4 kilograms of the toxin could kill all the people on earth! Based on this chilling fact, you might never guess that an extremely diluted form of this deadly toxin is now intentionally used in the most common cosmetic procedure, botox.

In the 1920s, the toxin was obtained in its pure form at The University of California and scientists observed that the pure toxin prevented the release of acetylcholine from axon terminals of motor nerves and doing so stopped the nerves from communicating with muscles. This purified form was first tested on monkeys. Different doses and concentrations of the toxin had varied results on the monkeys. For instance while some monkeys just had droopy eyelids, some were paralyzed. In the 1970s the diluted form of botulinum was injected to a cross eyed monkeys’ rectus muscles and these experiments were successful. Shortly after, scientists began using these extremely diluted concentrations of botulinum as a treatment method for conditions such as blepharospasm (spasm of the eyelid muscles) and strabismus (cross eye).

Jean Carruthers who is a Canadian ophthalmologist noticed that when using this method to treat her patients' eye diseases some of her patients' wrinkles disappeared. Dr. Carruthers shared her observations with her husband who is a dermatologist. After using this toxin as a treatment for wrinkles on a few of their patients and themselves, the Canadian couple worked exceedingly hard and spent a few years presenting their findings in scientific meetings and research journals. Even though initially their method seemed undoubtedly insane, they were finally able to convince the science world that using diluted botulinum toxin is an effective way in treating wrinkles.


DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Defne Kargın


Çeviri/Translation:


DBUSS Yazı İşleri/Editorial Department

Ebru Turan






0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge