COVID lenfomayı yener mi? / Can COVID-19 Beat Lymphoma?

Hastanede IgA nefropatisine ikincil son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz alan hasta, başarısız bir böbrek transplantasyonu sonucunda üç yıldır immunsupresif tedavi görememişti. Yapılan lenf biyopsisinde ise EBV (Epstein – Barr virüsü) pozitif klasik lenfoma evre III teşhisi kondu.


Ek olarak teşhisten kısa bir süre sonra Covid-19 semptomlarından nefes darlığı ve hırıltıyla hastaneye yatırıldı. Yapılan testte PCR-pozitif SARS-CoV-2 pnömoni teşhisi kondu. 11 günlük yapılan bakımdan sonra evde iyileşmek için taburcu edilmişti. Kortikosteroid ve immunokemoterapi uygulanmadı.


Bu işlemden dört ay sonra palpabl lenfadenopati azaldı ve yapılan PET / CT taramasında lenfadenopatinin yaygın çözünürlüğünün ve baştan sona metabolik alımın azaldığı gösterildi. EBV viral PCR değerleri ise düşüşteydi.


Yani, herhangi bir lenfoma tedavisi veya kortizon almamasına rağmen lenfoması 4 ay sonra kendiliğinden iyileşmekte görünüyordu. Bu durum, virüse karşı oluşan immun yanıtın (patojene özgü T hücrelerinin tümör antijenleri ile çapraz reaksiyonu ve enfeksiyona yanıt olarak üretilen sitokinler tarafından NK hücre aktivasyonu) tümör hücrelere de saldırdığı düşünülüyor.


Kanserde bağışıklık sistemi merkezli tedaviler son yıllarda oldukça hızlanıyor. İnsanın var olan bağışıklık sistemini kansere karşı eğitmek herhalde kanserin sonunu getirecek en kolay uygulama olacaktır. Çok uzak mı o günler? Bilemiyoruz. Bakarsınız mRNA aşıları bunu da başarır...


Çeviri/ Translation:

Can COVID-19 Beat Lymphoma?

A patient who was undergoing hemodialysis due to end-stage renal failure (ESRD) secondary to IgA nephropathy, hasn’t been receiving immunosuppressive therapy for the last 3 years as a result of an unsuccessful kidney transplant. With a lymph node biopsy, a diagnosis of stage III EBV (Epstein-Barr Virus) associated classical Hodgkin lymphoma was made.

Furthermore, soon after the patient’s diagnosis he was hospitalized due to COVID-19 symptoms such as shortness of breath and coarse breath sounds. In consequence of these symptoms, SARS-CoV-2 pneumonia was detected via PCR test. After 11 days of hospitalization he was discharged so that he may fully recover at home. Corticosteroids and immunochemotherapy were not administered.

Four months later palpable lymphadenopathy decreased, correspondingly the patient’s PET/CT scan showed that the lymphadenopathy’s diffuse uptake and metabolic rate had decreased. In addition, his viral PCR values were in decline for the EBV.

Although he didn’t receive any form of lymphoma treatment or take cortisone, 4 months later his lymphoma seemed to be in spontaneous remission. This situation suggests that the immune response against Covid-19 (NK cells were activated as a result of pathogen specific T cells and cytokines produced in response to the infection.) had also attacked tumor cells.

In recent years immune system centered cancer treatments have gained speed. If we had the capability to train our immune systems, which we already naturally possess this could possibly be the most trivial way to end cancer once and for all. Are these days too far into the future? We don’t know. Perhaps mRNA vaccines will accomplish this as well…


DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Türkü PırnarÇeviri/Translation:

DBUSS Yazı İşleri

Ebru Turan

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge