DAHA NE KADAR KÖTÜ OLABİLİR Kİ?: ANKSİYETE/ HOW MUCH WORSE CAN THIS GET?: ANXIETY

Anksiyete yani kaygı; beynin strese tepki vermesi ve kişiyi ileride yaşayabileceği potansiyel tehlikeler konusunda uyarma şeklidir. Psikolojik bir rahatsızlık olan anskiyete, kişide yoğun ve sürekli devam eden bir endişe halinin seyretmesidir. Kontrol edilmesi ve yönetilmesi güçtür. Bununla beraber zaman öngörüsünde de bulunulamaz.


Çocukluk dönemiyle başlayabilir, bu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklar, travmalar, mutsuzluklar kaygıyı körükleyen faktörlerdir. Yetişkinlikle birlikte, genelde, azalma eğilimi gösterir. Genetik faktörlerin de etkisi hastalığın ortaya çıkmasında rol sahibidir. Yapılan araştırmalara göre kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır.


Anksiyete sahibi kişi daima en kötü senaryoyu düşünür fakat bu düşünceyi bilinçsizce edinir. Bu durum kişinin yaşam kalitesini epeyce düşürür. Bunun giderilmesi için belirtilerinin farkındalığı ve tedavilerin uygulanması gerekir.


Aşırı ve denetlenemeyen nitelikteki endişe hastalığın temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir.


Anksiyete bozukluğu belirtileri uzun sürer ve bu durumda olduğunda günlük yaşamda zorluklar yaşanabilir. Belirtilerin bazılarını bazı davranışlarla yönetme imkanı vardır:

⦁ Kahve, çay kola enerji içeceği gibi kafeinli yiyecekler ve içecekler azaltmalıdır.

⦁ Doğru yemek, iyi uyku ve egzersiz yapmak yardımcı olacaktır.

⦁ Uyku problemi kaygıyı artıran bir durumdur. Öncelikli iyi bir uyuma rutini geliştirmek gerekir.


Birkaç farklı şekilde kendini gösterebilir:

Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Yaygın anksiyete bozukluğu, kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesine engel olacak şiddette yoğun ve süreğen bir kaygı durumu yaşamasıyla kendisini gösterir.

Panik Atak: Panik atak yaşayan kişiler ortada hiçbir neden ya da uyaran yokken birden ortaya çıkan yoğun bir korku ve panik hissine kapılırlar. Panik atak yaşayan kişilerde ayrıca ellerde terleme, göğüs ağrısı, fazla hızlı ya da düzensiz kalp atışları, nefes alamama gibi fiziksel belirtiler de görülebilir. Bu durumu kişi "boğulma" şeklinde ifade edebilir.

Fobiler: Fobiler, kişide belirli bir obje ye da durumlara karşı gösterilen aşırı korku olarak ifade edilir. En sık rastlanan fobiler yükseklik fobisi, kapalı yerde kalma fobisi (klostrofobi), açık alanlara çıkma fobisi (agorafobi) olarak sıralanabilir. Korku bazen o kadar şiddetli olabilir ki kişiler günlük aktivitelerinde zorlanmaya başlayabilir.

Psikoterapiler ve ilaçlarla tedavi edilir. İlk olarak mutlaka bir psikoterapist ile görüşülmelidir. Bu sayede hangi tür anksiyete bozukluğu yaşadığınızı, bu türün belirtilerini, özelliklerini ve rahatlama tekniklerini öğrenebilirsiniz. Anksiyete atağı yaşadığınız an sizi destekleyen ve size iyi gelen insanlarla iletişime geçmelisiniz. Düzenli hareket ve uygun bir uyku düzeniyle anksiyetenizin şiddetini azaltabilirsiniz.


Çeviri/Translation:

HOW MUCH WORSE CAN THIS GET?: ANXIETY


Anxiety is how our brains react to stress and it’s also our brains’ warning mechanism for potential dangers that might affect us. Anxiety is a psychological disorder where people afflicted suffer from an intense and ongoing uneasiness. Regaining control from that uneasiness and managing it is arduous. Furthermore, it’s inconceivable to predict when it might develop.


Anxiety might begin to develop during childhood; trauma, unhappiness or impediments during that period may instigate anxiety. It usually has the tendency to go into remission amid adulthood. Genetic factors also play a role in anxiety manifesting. According to studies the rate of anxiety is higher amongst woman in contrast to men.


People who experience anxiety constantly think of the worst possible scenario, but they do this unintentionally. This incident reduces peoples’ quality of life quite a bit. For this condition to dissipate we must raise awareness for the symptoms and be open to appropriate treatments.


The most common indication of this disorder is excessive and uncontrollable anxiety. Most of the time people are aware that their apprehensions are excessive but they can’t take control of them so they can’t calm down. Other notable indications are fatigue, attention deficit and concentration impairment, recoiling to even the smallest of sounds, waking up frequently, and inability to fall asleep.


The symptoms of an anxiety disorder are prolonged therefore challenges may emerge in people’s daily lives. Some of the symptoms can be managed. The intake of caffeinated beverages such as coffee, coke, and energy drinks should be cut down. Eating healthy, getting a good night’s sleep, and exercising would also help. Having trouble sleeping enhances anxiety, thus building a good sleep schedule is key.


This disorder can present itself in a few different forms:

Generalized Anxiety Disorder: Generalized anxiety disorder also known as GAD, presents itself as an intense and constant unease that disrupts people’s daily activities.

Panic Attack: People who suffer from panic attacks experience a feeling of immense fear and panic without rhyme or reason. In addition, people who experience panic attacks may show physical signs like sweating of the palms, chest pain, rapid or irregular heartbeats, and inability to breath. People might express this as a “choking” like sensation.

Phobias: Phobias are when people show monumental fear towards an object or an occurrence. Some of the most common phobias are fear of heights, claustrophobia (fear of being trapped in a confined space), and agoraphobia (fear of open spaces and/or situations where escape might be difficult). The fear might get to a point where completing daily activities may become grueling.


Anxiety is treated with psychotherapy and medication. The first step should always be to see a psychiatrist. This way you can learn which type of anxiety disorder you have, the indications and traits of your condition, and how to calm down during an episode. When you have an anxiety attack you should contact people who support and comfort you. With a proper sleep schedule and by exercising regularly you may be able to lessen the severity of your anxiety.


DBUSS Yazı İşleri

Billur Harmanyeri


Çeviri/Translation:

DBUSS Yazı İşleri

Ebru Turan


0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör