Kor Pulmonale

Kor pulmonale,akciğerin yapı ve fonksiyonunu etkileyen hastalıkların başında gelen ve pulmoner hipertansiyona yanıt olarak meydana gelen sağ ventriküler yetmezliğidir.Hastalığın altında yatan neden genellikle KOAH'tır.Iki hastalığın görülme sıklığı ele alındığında erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlandığı saptanmıştır.Kor pulmonale tanısı akciğer grafisi,biyopsi,EKG,EKO,ve MR ile konulur.Tedavisinde hedef vücudun oksijenlenmesini sağlamak ve sağ ventriküler yetmezliği hafifletmektir.Hasta monitörize edilir,vital bulguları izlenir,oksijen saturasyonu takip edilir ve diüretik tedavisine başlanır.Digoksin tedavisi de sol ventriküler yetmezliği de bulunan kor pulmonale hastalarında uygulanabilir.Medikal tedaviden etkili sonuç alınabilmesi için hasta ve ailesinin endişeleri giderilir.Sigarayı bırakması konusunda hastaya eğitim verilir.Pnömokok aşısı,akciğer volüm azaltma cerrahisi ve akciğer transplantasyonu kor pulmonale hastalığında kullabilecek diğer tedavi seçenekleridir.


Tabihan VAROL

DBUSS Blog Yazarı


0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge