Xenobot: Canlı Robot/Xenobot: A Living RobotMassachusetts Tufts Üniversitesi Allen Keşif Merkezi tarafından geliştirilen bir milimetrenin altında olan bu robotlar çoğu robotların aksine herhangi bir metal veya plastikten değil, tamamen hücresel yapıdan oluşmuştur. İleri hareket edebilir, kendi etrafında dönebilir, bazen çember çizerek dönebilirler ve de ortadan ikiye bölündüklerinde eski şekillerine geri dönebilirler. Xenobot, insan yapımı bir robot ama yaşıyor!

Yaşayan bir robotun tam olarak ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu soru ilk başta sormak için son derece makul bir soru olacaktır, özellikle daha önce hiç var olmayan yepyeni bir yaşam olarak görüldüğü gerçeği göz önüne alındığında. Ancak ne yaptığını ve bu robotların gelecekte neler yapabileceğini gerçekten anlamadan önce, aslında ne olduğunu anlamalıyız. Bilim adamları hem deri hem de kalp hücresi olmak üzere iki farklı kurbağa hücresi kullandılar. Kalp hücreleri doğal olarak kasılabilirken, deri hücreleri kasılmaz. Bu araştırmanın arkasındaki temel fikir, bu iki hücre türünü spesifik bir şekilde yerleştirmenin, kendi başına hareket edebilen işlevsel bir yapı ile sonuçlanabileceğiydi. Bilim adamları, bir "evrimsel algoritma" oluşturmak için süper bilgisayarlar kullandılar. Bu algoritma, 500 ila 1000 hücreden oluşan rastgele konfigürasyonlar tasarladı. Bilim adamlarının mümkün olan en etkin şekilde hareket edebilen tasarımı seçebilmek için bilgisayarın tasarladığı farklı robot taslakları bilgisayar ortamında test edildi.

Şu anda bu robotlar için öngörülen birkaç kullanım var. Planlanan kullanımlarından biri tümörleri çıkarmaktır. Bunu yapmak için hastanın kendi hücrelerinden oluşturulmuş bir grup Xenobotlar hastanın vücuduna enjekte edilebilir. Bu Xenobot, tümörü bulup çıkarmak için programlanabilir. Xenobotlar bizim kendi hücrelerimizden üretileceği için vücudumuz onları reddetmeyecektir. Ayrıca Xenobotların su kirliliğinde kullanılması planlanmaktadır.

Bir grup bilim insanı Xenobot'larıın çok kısa yaşam süresi olduğunu ve bu süre zarfında evrimleşemeyeceklerini düşündükleri için bir tehdit oluşturmayacaklarını vurguluyorlar. Gelecekteki tek kullanımlarının insanlara yardım etmek olacağını söylüyorlar. Yine de, bazı bilim adamları Xenobot'ların gelecekte insanlık için bir tehdit oluşturabileceğine inanıyor. Yeni bir yaşam formunun oluşturulduğunu ve bu nedenle ileride nelerin gelişebileceğinin çok iyi hesaplanması gerektiğini savunuyor. Xenobot'lar şu anda zararsız olsalar bile, gelecekte sinir hücrelerinden yapılırsa algılama işlevi kazanabileceklerini veya biyolojik silahlar geliştirmek için kullanılabileceklerini vurguluyor.

Şu anda bilim dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri de etik. Bu robotlar ileride bilişsel ve algısal özellikler kazanırsa ve içinde bulundukları duruma göre hareket edebilirlerse bu canlıların belirli hakları olacak mı, bu hakları kimler savunacak ve bu haklar nasıl savunulacak? Gelecekte insan hücrelerinden yapılan bu robotları farklı bir canlı türü olarak mı değerlendireceğiz yoksa insan türüne dahil edilecek miyiz? Her iki durumda da, bu organizmaları kendi ihtiyaçlarımız için üretip kullanmamız ne ölçüde doğru olur? Çoğu bilim adamı, bu teknolojinin ilerlemeden önce olası tüm sorunların tartışılmasını tercih ediyor. Şu anda kesin bir gelişme olmasa da önümüzde bu robotların insanlığa ve çevreye çok fayda sağlayabileceği bir gelecek var. Aynı zamanda Xenobotların ne kadar ileri gidebileceği tam olarak tahmin edilemediği için de çalışmanın korkutucu bir yönü var.ÇEVİRİ /TRANSLATION:


At the Allen Discovery Center at Tufts University, a group of scientists created a robot called Xenobot. This robot’s width is under one millimeter and unlike most robots, it’s not made out of any ordinary metal or plastic, it’s completely made out of living cells! It can maneuver forward, turn around, move in circular motions, and if they were to be cut in half, they have the ability to regenerate their structures. It's a robot that’s alive!

You might wonder what exactly a living robot is. This is a profoundly reasonable question to ask, especially given the fact that Xenobots are considered a new life form.

Before we can fathom, what they are precisely capable of doing we need to comprehend what they actually are. Scientists used two different frog cells in these Xenobots’ composition: skin and heart cells. While heart cells can naturally contract, skin cells cannot. The underlying idea behind this study was, if they placed these two cell types in a specific sequence, a functional structure would emerge, resulting in the robot’s capability to move on its own. Scientists used supercomputers to create an evolutionary algorithm. This algorithm designed randomized configurations consisting of 500 to 1000 cells. All of the drafts were tested in an electronic environment to ensure that the scientists select the design that can move in the most efficient way possible.

There are several distinctive ideas for the future use of these robots. One of them is tumor removal. To accomplish this, Xenobots that are composed of the patient's own cells would be injected into the patient’s body. These Xenobots could be programmed to find and remove the tumor. Since these Xenobots are comprised of the patient’s own cells, their body wouldn’t reject them. Additionally, Xenobots are planned to be used in water pollution.

A group of scientists anticipates that Xenobots do not pose a threat because these robots have a short lifespan, and therefore they cannot evolve in this time period. Scientists from Allen Discovery Center say that these robots' only future use will be to help people. Still, some speculate that Xenobots may threaten humanity in the future and argue that considering a new life form was established, all possible consequences must be well calculated. They emphasize that although Xenobots are harmless at the moment, there is a possibility that, in the future, the ones which are constructed from nerve cells may be able to think or be used to develop biological weapons.

Right now, one of the most significant problems is ethics. If these robots gain cognitive and perceptual features and can act according to the situation they are in, will these living robots have certain rights, who will defend these rights, and how will these rights be defended? Will we consider these robots that are made of human cells as a different species, or will we include them in the human species? In either situation, to what extent would it be just for us to produce these living robots and use these organisms for our own needs? Most scientists prefer to discuss all possibilities extensively before this technology develops. Even though there isn’t a particular development right now, there is a possible future where these robots can be beneficial to humanity and the environment. There is also a terrifying side of these robots, after all, we cannot quite predict what repercussions Xenobots will have in the future.DBUSS Bilimsel Araştırmalar Birimi

Defne Kargın


Çeviri/Translation:

DBUSS Yazı İşleri Birimi

Ebru Turan


0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge